post

За осем зони по българското Черноморие ще бъдат създадени специализирани карти и регистри на морските плажове. Това става ясно от обявление в сайта на Агенцията по обществени поръчки.

Изпълнители на поръчката се търсят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър(АГКК). Прогнозната стойност на поръчката е 264 000 лева без ДДС. Плащането ще става изцяло с бюджетни средства, съобщи Дарик.

Най-много средства – 40 000 лева, са предвидени за картата и регистрите за морски плажове в землищата на с. Дуранкулак и с. Крапец, които са най-големи и като площ.

За Община Варна са предвидени 29 000 лева, като картата ще обхване площ от 96,7 хектара.

Останалите райони на север, които ще се сдобият с карти на плажовете, са землищата на Шабла, Каварна, Балчик, аксаковското село Осеново, морски плаж “Романтика” в курорта “Камчия” и край Бяла. Останалите 4 зони са по Южното Черноморие.

Критерий за оценка на офертите ще е най-ниската цена. Срокът за изпълнение е 3 месеца.

Създаването на специализирани карти и регистри на морски плажове, дюни и съоръжения върху тях е задача, която Агенцията по геодезия, картография и кадастър си е поставила за изпълнение до декември тази година, се посочва в плана с целите за 2012 г. на АГКК. От плана става ясно, че площта на създадените през 2011 г. специализирани карти на морски плажове и пясъчни дюни е 187 хектара, като общата площта на специализираните карти трябва да е 880 хектара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *