post

– Арх. Галев, какви промени ще настъпят в строително-инвестиционната сфера с приемането на новия Закон за ландшафта? В бранша се коментира, че той ще доведе до нови административни тежести за инвеститорите …

– Всички се плашат от евентуалното настъпване на някакви промени, но на практика съществени промени няма да настъпят. Чрез Закон за ландшафта ще се постигне повишаване на контрола и качеството по изпълнението на строителните дейности, а не промени, които да натежат на администрацията или на инвестиционния процес като цяло.

Този закон няма революционен характер, който да преобърне всичко наопаки.  Това е закон, който на този етап има функцията да уточни неясните тълкувания и необвързаната нормативна уредба на България в конкретни текстове.

– Как законът ще промени облика на българските градове? Какъв ще бъде крайният резултат от прилагането му?

– Чрез него ще се появят всички онези жадувани пространства за отдих и разходка на майки, деца и възрастни хора поне там, където е останала такава възможност. Законът ще предотврати безкруполното унищожаване на зелените площи.

Крайният  резултат ще бъде повишаване качеството на живот, вследствие на което ще се подобри и здравето на хората в градовете, а това непременно ще доведе и до по-малки разходи на държавата предназначени за болните и за болниците. Всичко това, освен здравословно отражение върху хората, ще има и положително икономическо значение в дългосрочен план.

Ето защо е важно този закон да бъде приет колкото се може по скоро. Той е важен както за всеки един човек в страната, така и за националната политика относно грижата за хората, която провежда държавата ни.

– Как приемате идеята в проектозакона общините да имат главни ландшафтни архитекти?

– Този въпрос е доста важен и дълъг за обяснение, но ще се опитам да бъда кратък като разкажа и малко предистория. Съвременното общество се развива с невероятни темпове и много хора не осъзнават това. Лошо е, когато ние не се развиваме с него. Лошо е и когато имаме специалисти, които обучаваме в тази посока и не ги използваме, а ги пращаме в другите развити държави, където те намират своята реализация и заемат възлови места в йерархията на обществото – говоря за ландшафтните архитекти. Странно е когато се говори, че основна политическа цел на страната е да съхрани и да запази всички онези висококфалифицирани кадри, в които тя инвестира, да направи така, че те да останат в страната и същевременно с това се намират хора, които застават срещу тази позиция на държавата. Какво имам предвид. Ако проследим историята в развитието на обществото ще разберем, че в началото урбанизирането на териториите се е осъществявало от обикновенните хора, а след това са се появили отделни майстори, които притежавали умения, благодарение на които се е породила и развила архитектурата. Тогава тя е била една високо уважавана и ценена професия.

Постепенно обаче, със силно нарастващото застрояване и развитие на съвременното общество през 19 век, се появила нуждата от специалисти, които да пресъздават природата в градски условия, специалисти, които да мислят за отдих, за пешеходни зони, алейни връзки, за комуникация между отделните елементи в архитектурната среда, специалисти които да осъществят връзка между урбанизирани и неурбанизирани територии. Хората със здрав разум, които могат да разсъждават трезво и са мъдри в своите действия разбират, че колкото повече мислят че знаят всичко, толкова повече нищо не разбират.

Какво става у нас? У нас всички смятат, че разбират от всичко. Хора, които не изучават ландшафтна архитектура или я изучават твърде малко, смятат че това е достатъчно, за да разбират от тази материя и да си позволяват да я практикуват, че понякога дори и да я преподават. Ландшафтните архитекти също изучават архитектура. Това обаче, значи ли, че трябва да проектират сгради. Изучават и градоустройство и то с по-голям хорариум от самите архитекти – значи ли това, че трябва да бъдат градоустроители. Просто това са специалности, чиято материя се припокрива и е редно всеки да се запознае с нея, но не и да я практикува. Всеки трябва да прави това, в което е специализирал и е най-добър, за да бъде полезен за обществото.

В България има създадена специалност „Ландшафтна архитектура”, която е с 60 годишна история, но никой не знае за това. Има спечелени  световни конкурси, но никой не знае и за това. Тази специалност се е развивала и усъвършенствала толкова дълго време тук, че по цял свят е ценена и няма място, където тези специалисти да са отишли и да не се участвали в значими световни обекти – просто защото са ценени. Хората в България не разбират, че целият свят се движи в тази посока и колкото по бързо се ориентираме и започнем да мислим не само за себе си, толкова нашето общество ще бъде по здраво мислещо и разбира се по-развито от всички останали. За съжаление, обаче ние винаги сме догонващи и толока консервативни в мисленето си, че сме способни да се саморазрушим, но не и да възприемем разумния и правилен подход в развитието на обществото. Не и да дадем място на хората, които разбират и са професионалисти в своята област да заемат мястото си сред нас. Ние винаги се опълчваме на всичко без да се опитаме да осмислим и разберем редно ли е това или не. Ние сме способни да оплюм другите само и само на нас да ни е добре. Това се случва и със закона в момента. Има много спекулации около него в полза на различни интереси, за да може да бъде свален и да не се гласува. Въпрос на воля от страна на управляващите е това нещо да се случи.

Ако се огледате какво е състоянието на градовете с техните елементи, извънградските територии ще разберете, какво имам в предвид. Не е възможно един главен архитект да разбира от всичко и да смята, че е редно да е така. Оттук следва и отговорът на вашият въпрос. Редно е да има главен ландшафтен архитект, той в никакъв случай няма да изземва функции на главният архитект, но ще е допълнение, от което ще има полза единствено и само обществото.

–  Какви ще бъдат функциите на главните ландшафтни архитекти към общините?

– Това ще бъдат хора, които ще се грижат за добрите условия на градската среда, за проектирането, строителството, управлението и поддържането на всички околни пространства в урбанизираните територии, било то паркове, моделиране на терени, градини, детски площадки, пешеходни комуникации, алейни мрежи, транспортни комуникации, вело алеи, междублокови пространства, площадни пространства и т.н.

Наличието на ландшафтни специалисти в общините ще спре пренебрежителното отношение на възложителите към изпълнението на всички околни пространства (пешеходните и зелени пространства), било то частни или обществени. Това от своя страна е полезно единствено и само за обществото. Ще се намалят калните зелени площи, изпочупените пешеходни комуникации и паркови елементи.

Ще се увеличи информираността на държавата относно състоянието на природата. Ще се повиши естетическата и художествената стойност на градовете. Ще се засили положителното влияние на държавата към качеството на живот на своите граждани.

Първата и най-важната задача на главните ландшафтни архитекти ще бъде именно повишаване качеството на живот в страната, чрез  увеличаване на чистите пространства, намаляване на прахта чрез повече озеленяване, контрол върху изпълнението на зелените площи и транспортни комуникации, както и по високи изисквания към онези, които разрушават и превръщат страната ни в място на мърсотия и неприязън.

– Има ли постановки в проектозакона, с които не сте съгласен? Смятате ли, че в него трябва да бъдат включени и други детайли?

–  Разбира се, че има елементи и забележки по проектозакона, с които ние ще се съобразим. Все пак има и различни комисии в Парламента, които се произнасят, а тяхното мнение е важно за нас. Но всичко това ще е възможно да се отрази на пръво четене и се надяваме всички комисии да имат разум и този закон, който е от обществено значение да бъде приет. Вярваме, че всички ние  гражданите ще бъдем доволни от това и ще заживеем в различна устойчива и добра среда за живеене, а не в досегашните строителни площадки и липсващи условия за спокоен  и здравословен начин на живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *