post

Г-жо Макгий, какво представляват системите за устойчиво и екологично строителство?
– 
Целта на подобни сертификационни системи е да се стимулират намаляване на въздействието на строителството върху околната среда, да подобрят комфорта в сградата, да подкрепят пестенето на природни ресурси и енергия. Всяка една има своите добри практики в тази насока, като предлага свои методи за мониторинг и оценка.

Това са пазарни и доброволни системи,  не са наложени със закон или от държавата. Съществуват страни, които са си избрали някоя от международните версии на британската система BREAAM или немската DGNB. При американската LEED например, няма международна версия, тя е създадена само и единствено за САЩ, с техните изисквания и параметри.

Когато една държава избира определена система обаче, това означава, че те я предлагат на пазара, превеждат я на съответния местен език и я адаптират според техните нормативи и показатели, но тя продължава да е доброволна и е в полза на бизнеса. Ако Правителството на дадена страна реши, то може да изисква определен брой обществени или държавни сгради да бъдат сертифицирани по тази системата.

Вие казахте, че BREAAM и DGNB са адаптирани и към международните пазари, а LEED е само за американския? Това не я ли прави по – малко търсена и желана?
– 
Да прави я. Но това, което й дава предимство е нейният маркетинг и това, че е много позната в цял свят. Американския т съвет за устойчиво строителство са брандвали системата, наложила се, лесна и разпознаваема е. Истината е, че проектите по LEED в Европа в по голямата си част са на американски инвеститори. Това са пазарни системи. Така когато един американец идва у нас, той най веройатно няма  да сертифицира по BREAAM или DGNB, а предпочита LEED.

Примерите у нас са Tishman с Sofia Airport Center, Американското посолство, Англо- американското училище. Завод за чорпи в Русе на Делта и молът на GTC – Galleria Burgas са в процес на сертификация по LEED.

А системата по трудна ли е от другите?
– 
Не определено, не е по трудна. Единствената трудност идва от това, че показателите трябва да се преизчислят по американските норми, например нивата на осветеност, нормите за вода, за енергия, за качество на въздуха. Друго неудобство е, че цялата документация е на английски език. Освен това резултатите се изпращат до САЩ, там се преглеждат в Американския  съвет за устойчиво строителство, след което се връщат коментари и ако има забележки.

Това, което инвеститорът може да направи обаче, е да си наеме консултант по LEED, каквито има в България и реално той да води кореспонденция и да съдейства за постигане на необходимите норми и показатели. Това спестява време, енергия и човешки ресурс.

Голям плюс на системата е, че не се налага експерт от Американския  съвет да идва на място и да проверява резултатите. Всичко се случва по електронен път.

На какво акцентира LEED?
– 
LEED има 5 основни категории, по които се оценява устойчивостта на сградата. Това са местоположение, намаляне потреблението на питейна вода чрез оползотворяване на водите и управление, енергийна ефективност, намаляне потреблението на природни ресурси чрез избор на устойчиви матрияли, като тук влиза и въпроса от къде идват материалите, и  качество на вътрешния въздух и среда – емисии, химикали, частици, светлина, акустика и гледки  на вън.

LEED е точкова система, примерно има точки за използваните строителни материали за радиус от 500 км, разглежда се от какво са направени, но това е опция. Защото ако имаш много точки в друга категория, но си употребил материали които не отговарят на параметрите за устойчивост, все пак е възможно да постигнеш сертификация. Т.е в LEED има един, максимум три задължителни критерии към всяка категория, но останалите критерии са по избор. Целта е да събереш толкова точки, че накрая да имаш ниво за сертифициран, сребърен, златен или платинен сертификат. (нивата са 4)

Т.е аз мога да имам много добро пестене на енергия, но да съм си построил сградата с много некачествени материли или да имам голяма загуба на вода и да получа висок сертификат?
Да, реално е така. Другите системи – BREAAM и DGNB са по- взискателни и по – равномерно разпределят значимостта на различните категории.

Какво носи един LEED сертификат на инвеститора?
– 
Концепцията за всички системи е, че сертификацията означва по – лесно отдаване под наем,  по – високи цени за продажба, а от практическа гледна точка, една по добре оперираща сграда, с по ниски разходи и много по-здравословна среда за потребителите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *