post

Близо 4,9 млн. лева ще бъдат инвестирани в обновяване и оборудванне на общинските болници в Генерал Тошево, Годеч, Котел, Малко Търново и Тервел. Проектите се финансират по Компонент 2 „Болници за активно лечение, с възможност за обособяване на медицински центрове” на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР).

Това са поредните заведения се финансират по изпълнение на Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на България за периода 2010-2017 година, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на церемонията за подписване на договорите. Тя припомни, че по ОПРР са предвидени около 390 млн. лв. за обновяване на държавни и общински лечебни заведения.

Досега почти 150 млн. лв. са предоставени на Министерство на здравеопазването за осигуряване на високоспециализирано медицинско оборудване в големите държавни болници, извършване на ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Основният фокус е към рехабилитацията на заведения за лечение на онкологични заболявания, подчерта министър Павлова.

Останалите 140 млн. лв. са насочени към общински онкодиспансери и многопрофилни болници с възможност за долекуване в малки населени места, каза още тя. Договорите за тях бяха подписани с 31 общини през месец януари тази година, каза регионалният министър. До месец септември само една беше провела тръжна процедура. Останалите 30 общини поискаха да променят изискванията в техническата спецификация, което беше повод за забавеното изпълнение. След проведени разговори с тях, 27 вече са с одобрена документация. Надявам се, че до края на месеца повечето от тях ще обявят търговете за избор на изпълнител и през пролетта на следващата година ще започнат ремонтите и доставката на медицинско оборудване, допълни министър Павлова.

Тя съобщи, че за да се предотврати подобно забавяне на проекти занапред, в договорите вече е заложено ново изискване. В срок от шест месеца от сключването им, бенефициентите трябва да проведат търгове за избор на изпълнител.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *