post

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ одобр 372 проекта на обща стойност над 3 милиона лева в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”.  От одобрените 246 проекта са на общини и кметства, 67 – на училища и 59 – на детски градини.

През тази година за участие в конкурса са постъпили над 2 400 проекта, от които 1 147 са на общини и кметства, 652 – на училища и 603 – на детски градини.

Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева. За проектите на детските градини и училищата сумата вече втора година е 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.

Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.

За трета поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *