post

„Още сега е необходимо да предприемем стъпки за подобряване на условията за правене на бизнес и да насърчим предприемчивостта на по- активните граждани”.  Това каза премиерът Племен Орешарски в Народното събрание. Пред депутатите днес той представи спешните мерки на кабинета с разписани конкретни срокове за тяхното изпълнение. Премиерът пое ангажимента периодично да информира гражданите и народните представители по отношение на реализирането на мерките.

Орешарски обяви, че още през есенната сесия на парламента ще бъдат внесени законодателни промени в посока на облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Ще се промени Законът за обществените поръчки, така че да се разшири достъпът на фирмите до обществени поръчки и да има по- равностойни условия пред тях. До 30 август правителството има намерение да разплати всички просрочени задължения на бизнеса по изпълнени от него обществени поръчки и да ускори възстановяването на ДДС. Ще се предприемат стъпки за привличане на кредитни ресурси в банката за развитие, за да се облекчи достъпът до финансов ресурс за стартиращия, малкия и среден бизнес.

„Ще проведем широк обществен дебат относно приоритетите в споразумението за партньорство с ЕК за следващия седем годишен период”, подчерта премиерът и добави, че се предвижда проектът на споразумение да се разгледа в парламента. Успоредно с това ще се  предприемат стъпки, с които да се ускори усвояването на еврофондовете и да се намали рискът от загуба на средства по действащите оперативни програми. Правителството възнамерява да предприеме и решителни стъпки против контрабандата.

Пламен Орешарски изтъкна, че се предвиждат мерки за демократизиране на управлението. На дневен ред е и изборът на нов Изборен кодекс. „Предвиждаме към всички министерства да създадем обществени съвети, така че активно да комуникираме с гражданите по всички въпроси, които ги вълнуват. Предвиждаме да разширим и диалогът с местните власти и да възстановим работата на Съвета за децентрализация”, каза още Орешарски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *