post

Г-жо Стоичкова, защо Tishman Managment Company реши да подкрепи Green Office Week 2012? С какво мятате, че кампанията е различна и полезна?

– Устойчивата архитектура и строителство и зеленият дизайн са едни от основните ценности на компанията ни. Усилията ни в тази насока намират израз не само в качеството на сградите, които строим и управляваме, но и в непрестанната ни подкрепа и участие в редица международни и национални конференции за недвижими имоти посветени на тази тема. Чувстваме се отговорни да споделяме нашия опит и да бъдем активни участници в движението към устойчиво развитие в България.

Какво е предимството на „зелените“ практики в българкия бизнес?

– Инициативите за устойчиво развитие набират популярност и представляват интерес за все повече компании, като България не е изключение от тази тенденция. Опитът ни показва, че особено наемателите на офиси у нас, стават все по-критични към „зелените“ характеристики на сградите, които избират за свои локации. Темповете, с които възходящо се развива всеобщото схващане за полезността от „зелените“ практики, ще изведе бизнеса на едно по-високо ниво, както в регионален, така и в международен и световен мащаб,

Какво трябва да променим коренно в нашата работна среда и как Вашите проекти  допринасят за тази промяна?

– Всички знаем, че качеството на работната среда влияе пряко върху трудовото представяне на служителите, продуктивността им, физическото им здраве. Все повече компании, оценявайки персонала си като своя най-ценен ресурс, имат високи и напълно обосновани изисквания към своите офиси и сгради. Дневната светлина в помещенията, добрата вентилационна и отоплителна система, парковата среда и откритите зелени площи за отдих, са това което ние разбираме като качествена работна среда и предлагаме на наемателите си. Развиваният от нас бизнес парк „Sofia Airport Center“ , съчетава много иновативни и уникални за страната характеристики, които задават нови стандарти за офисните и складови площи в страната.

Какви са стандартите, които смятате да наложите на българския пазар в насока „green office”?

– Първата високотехнологична офис сграда, част от “Sofia Airport Center”, която ще бъде открита този септември, е първата LEED сертифицирана бизнес сграда в страната. Устойчива от етапа на своето архитектурно проектиране, тази сграда осигурява работна среда отговаряща на международните стандарти. Сградните инсталации от последно поколение, намаленото потребление на електроенергия и вода, използването на екологични материали в процеса на строителството са част от нещата, които отреждат пионерска роля на нашия проект на пазара на недвижими имоти.Какво смятате, че ще постигне нестандартната инициатива Green Office Week  2012?

Инициативата Green Office Week 2012 е изключително иновативна и ние изцяло заставаме зад нестандартното решение за разпространение на „зелените“ идеи. Не трябва да забравяме, че ежедневието предоставя на всеки един от нас поне дузина начини, по които да поставим средата, която обитаваме по-близо до природата и целесъобразния начин на живот.

Какво е Вашето зелено послание?

– Устойчивото мислене започва от теб!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *