post

Арх. Булев, вие сте автор на проекта за превръщането на бул. „Витоша” в пешеходна зона. Разкажете повече за разработката?

–  Най-съществената промяна в проекта е отпадането на трамвайното трасе, след откриването на втория лъч на метрото със спирки на пл. „Св. Неделя” и НДК. Трамвайната линия ще бъде заменена от пешеходни алеи и зеленина. Разработих два варианта за преустройството на булеварда, които нарекох „зелен” и „архитектоничен”.

При първия вариант в средата на булеварда се оформя широка лента от зеленина, а от двете й страни има пешеходни зони. При второто решение зеленината се премества вляво и вдясно между колонади, перголи и беседки.

И в двата случая се запазва възможността за пешеходно преминаване покрай фасадите на сградите. Пространствата между централните и периферни алеи се заемат от зеленина и градско обзавеждане. Това обзавеждане прераства в редица случаи (особено във втория вариант) в „малка архитектура” (колонади, перголи, беседки), която играе съществена роля за пространственото оформяне и мащабното въздействие на булеварда.

Новост ще бъдат стъклените покрития на височина от 6 до 12 м над определени зони от булеварда, които ще са с UV защита. Получих някои критики за тях, но въпреки това не се отказвам от тези съоръжения. Стремежът ми е те да не конкурират с присъствието си характерните сгради наоколо.

Настилките на бул. „Витоша” ще са решени в общ рисунък за целия напречен профил на булеварда. Този рисунък ще се променя – от правилен към неправилен геометричен, или със свободно живописен характер.

–  В какъв стил ще бъде градското обзавеждане? Преди време бяхте изготвили проект за булеварда в ретро стил…

–   Поддържам идеята, че в обзавеждането трябва да има ретро акценти, но те да се използват пестеливо. По този начин например могат да бъдат решени търговските павилиони, осветителните тела, информационните елементи. Ретро акцентите обаче трябва да бъдат балансирани със съвременни елементи в обзавеждането на емблематичния булевард.

–  Кои ще са акцентите в облика на бул. „Витоша”?

– Съществени композиционни акценти в пространството на булеварда ще са двата кръгли площада: на кръстовището на ул. „П. Парчевич” и на кръстовището на ул. „Ив. Денкоглу” – с бул. „Витоша”. Те ще бъдат оформени чрез затварянето на двете напречни улици и трансформирането им в „тупици”. Така ще се създадат две многофункционални пространства, подхождащи за събирания, тържества, спектакли.

Многофункционални ще бъдат и покритите изцяло части на бул. „Витоша” – в единия случай това е пасаж между ул. „П. Парчевич” и ул. „У. Гладстон”, а в другия – покрити „площади” при пресечките на ул. „Кърниградска” и ул. „Узунджовска” с бул. „Витоша”. Целта на  тези открити и покрити площади е да стимулират разнообразни културни прояви на съвременната градска култура.

–  Как ще бъде решен въпросът с автомобилното движение в района на бул. „Витоша”?

– Изготвена е нова транспортно-комуникационна схема, чиято цел е да позволи по-добра пешеходна връзка между отделните части на булеварда. Това ще стане възможно чрез преоформянето на някои от пресичащите го улици като „тупикови”. Към съществуващите тупици – ул. „Узунджовска” и ул. „Кърниградска” ще се добавят още ул. „П. Парчевич”, ул. „Ив. Денкоглу” и ул. „Хан Аспарух”.

Тупиковите улици ще бъдат без бордюри с обща улична настилка, което ще облекчи маневрите. Тупиците ще бъдат двупосочни. Останалите улици ще запазят досегашното си участие в транспортно-комуникационната схема, т.е. ще останат еднопосочни.

Като изявени пешеходни зони ще се оформят бул. „Витоша” в участъка от бул. „П. Евтимий” до ул. „Алабин” и пл. „Св. Неделя” от ул. „Позитано” до бул. „Т. Александров”. В участъка на бул. „Витоша” от ул. „Алабин” до бул. „П. Евтимий” напречните връзки ще се осигуряват от ул. „Солунска”, ул. „У. Гладстон” и ул. „Н. Рилски”.

–  Как ще бъде решен проблемът с паркирането в тази част на София?

– Възможно е паркиране при „класическа”организация на паркингите на едно подземно и частично на второ подземно ниво в участъка от ул. „Кърниградска” до ул. „Алабин”. Има възможност и за изграждането на автоматизиран гараж под първото подземно ниво на паркинга.

Ще се оформят двупосочна входно-изходна рампа по оста на бул. „Витоша” около „Алабин” и две отделни рампи (входна и изходна) по ул. „Солунска”. Дълбочината на основите на паркингите трябва да е на 4,00 м над тавана на метрото.

При „класическо” решение на две подземни нива ще бъдат обособени 180 – 184 паркоместа. Ако двете нива се съчетаят с автоматизиран гараж ще бъдат създадени 260 – 280 паркоместа.

–  Какво предстои по реализацията на проекта и кога може да започне същинското преобразяване на бул. „Витоша”?

– Реализацията трябва да се движи паралелено с тази на втория метродиаметър. Очаквам Столичната община да изготви програма за пускането на метрото заедно с реконструирания бул. „Витоша”. Целта е булевардът да стане своеобразно продължение на археологическия комплекс на антична Сердика при Ларгото. Така ще се създаде една ос в сърцето на София, решена в нов дизайнерски стил.

Общината трябва да финансира проекта по линията на европейските фондове или на публично-частното партньорство. Надявам се, че работата по преобразяването на бул. „Витоша” ще започне съвсем скоро и проектът ще бъде завършен през следващата година заедно с метрото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *