post

 

Проектите за обхода на гр. Габрово (който включва и проектиране на тунел под връх Шипка) и модернизирането на Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП) няма да бъдат разглеждани от ЕК докато не бъде решен въпросът с наддоговорените средства по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт“ (за жп проекти) чрез заем от ЕИБ по Кредитното споразумение. Това се казва в официално писмо от Европейската комисия във връзка с изпратените за разглеждане проекти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Двата проекта са изпратени съответно на 26.09 и 30.09 за окончателно одобрение към ЕК. Никъде в писмата не се споменава, че се отказва европейска помощ за тях като експертите от ЕК заявяват, че проектите могат да бъдат отново внесени за разглеждане, след като въпросът с наддоговорените средства за жп проекти бъде решен. С други думи, Европейската комисия отлага разглеждането им, като не е  споменато, че се отказва европейска помощ за тяхната реализация.

Проблемът с наддоговарянето на средствата по приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт“ датира от 2011г. Той е можело да бъде решен по три начина: финансиране със средства от националния бюджет; заемни средства; или пренасочване на средства от други проекти. След направени анализи, казусът е решен с Решение № 519  на МС от 29.08.2013 г., с което се дава мандат на министъра на финансите, съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да договорят условията на споразумение с ЕИБ в рамките, на което да бъдат осигурени средствата за изпълнението на жп проектите.

Заради важността на въпроса за цялостното изпълнение на ОП „Транспорт“, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията максимално е ускорило процесите и на 30 септември е изпратено официално искане от Министерството на финансите за искане на ползване на средства от ЕИБ. Както стана ясно от информациите в публичното пространство нужните средства за жп проекти е била и сред темите обсъждани на срещата между премиера Пламен Орешарски и вицепрезидента на ЕИБ Михай Танасеску.

Веднага след като бъде постигнато споразумение с ЕИБ и двата проекта – за изграждането на обход на гр. Габрово (включително проектиране на тунел под връх Шипка) и Западната дъга на СОП , ще бъдат повторно изпратени в ЕК за разглеждане. Забавянето на процедурата по тяхното разглеждане не крие опасност за изпълнението на ОП „Транспорт“, тъй като на този момент програмата е договорила на 100% Безвъзмездната европейска помощ и вече е изплатила повече от половината от наличния финансов ресурс на бенефициентите (около 1 млрд. евро).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *