post

Министерският съвет търси консултант по инвестиционна политика в рамките на проект за близо 550 хил. лева с ДДС. Това става ясно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки, съобщи в. “Капитал”.

Проектът се финансира по оперативна програма “Административен капацитет” и цели намаляване на административната тежест при реализация на инвестиционни проекти. Поръчката е с 6-месечен срок, а оферти се набират до 25 ноември. Изборът ще е на база икономически най-изгодна оферта, като предложената цена има тежест 40%.

Избраната компания трябва да извърши анализ на скритите и явните режими при устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството – всичките от компетенцията на новото Министерство на инвестиционното проектиране, чиято дейност остава загадка вече пети месец.

Избраните консултанти освен това ще организират и проведат работни посещения в Холандия, Франция и Германия, ще се запознаят с добрите практики в областта на инвестиционното планиране и ще подготвят обобщен доклад. Външните експерти трябва да предложат пакет от законодателни промени за облекчаване на строителния процес, мотивите към тях и оценки за въздействие от новите текстове.

Промяна на 30 закона

Основните резултати от изпълнението на проекта би трябвало да са предложения за промени на 30 закона за облекчаване на най-малко 70 регулаторни режима в инвестиционния процес, пише в документацията на поръчката. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от минимум 300 хил. лева от сходни проекти през последните три години.

Министерство на инвестиционното проектиране с министър арх. Иван Данов няма законодателни инициативи към момента освен идея за нова наредба в начален етап, представена пред ресорната комисия в парламента. Тя предвижда отделен режим за възлагане на поръчките в строителството, включително и отпадане на възможността за избор на икономически най-изгодна оферта. Критерият ще е най-ниска цена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *