post

15 млн. лева ще е максималната сума, която общински проект може да получи от новия инвестиционен фонд “Растеж и региони”, a срокът за реализация не трябва да повече от две години. Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов, като подчерта, че с пари от новия фонд ще се финансират и публично-частни инвестиции.

Списъкът с първите одобрени проекти ще е готов до средата на февруари. Предстои да бъде издадено постановлението с правилата за кандидатстване. “В зависимост от това как ще тръгне този фонд, може да бъде увеличен размерът в следващите години”, посочи Чобанов, цитиран от iNews. В момента в него са заделени 500 млн. лв. за 2014 г.

Проектите, с които кметовете ще кандидатстват за финансиране, ще минават “първа цедка” през областните управители, коментира соцдепутатът Антон Кутев. Губернаторите ще играят водеща роля в процеса на набиране и обработка на проектите, както и при подбора им, уточни той.

По повод 500-милионния фонд Чобанов подчерта, че държавата няма да раздава просто така пари, а ще търси конкурентоспособни и водещи до допълнителни ползи проекти.

Национната правителствена програма ще допълва европейското финансиране. След губернаторите пресяването на проектите ще минава през междуведомствен съвет от 7 министри – финансовия, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, транспортния, на околната среда, на икономика и на правосъдието. Целта е да не се получи дублиране на финансирането. Осмият член на съвета ще е шефът на Сдружението на общините.

“Искаме ясни и обективни критерии за класиране на проектите. Ако ги има, тогава не е важно кой е областният управител и решението няма да е субективно”, посочва Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на кметското обединение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *