post

Президентът Росен Плевнелиев награди днес отличилите се предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2013“.

Иновациите са най-важният приоритет, който държавата трябва да следва, ако цели да постигне просперитет, стана ясно от близо 30-минутно изказване на президента. По думите на Плевнелиев те са тези, които носят добавена стойност и ще ни помогнат да се справим с най-големите предизивкателсва на днешния ден – доходите, демографията, социалните системи, за обезкуражените и напускащи страната ни млади хора.

Президентът коментира наскоро излязлото изследване на PISA според 15-годишните ни ученици са на 47 място от 65 държави по грамотност. Според Плевнелиев това е моментна картина на ситуацията в държавата ни, която може само да ни амбицира да се придвижим по-нагоре. Това обаче може да стане само стъпка по стъпка, пише money.bg.

Ако през следващата година мотивираме учителите и зададем посоката след 11 години ще имаме други резултати. Според Плевнелиев освен държавна подкрепа за добра среда в иновациите е задължително да има върховенство на закона и да няма корупция.

Плевнелиев обърна внимание и на електронното правителство, което по думите му, все още не е работещо. Вече 15 години не можем да направим един от най-важните инструменти който да подкрепи иновациите и растежа, посочи държавният глава, визирайки забавянето на проекта за е-правителството. След 15 години ние вече можем да кажем, че електронното правителство не е иновация, а необходимост.

Като добър пример за подкрепа на иновациите и малките предприятия, президентът даде кредитната линия от ЕС JEREMIE, по която микро, малки и средни предприятия получиха финансиране. В тях работят над 25 хил. души, допълни Плевнелиев.

Президентът изрази загриженост за бъдещето на проекта София ТехПарк, чийто първи етап европейската комисия финансира с 50 млн. евро. По думите на държавния глава, в момента няма яснота за бъдещето на втората фаза от проекта, който трябва да стане център за развитие на иновациите и взаимодействие между бизнеса и държавата. Няма яснота и за Агро Тех в Пловдив, където трябва да се развиват земеделски и хранително-вкусови научни проекти, допълни Плевнелиев.

Той призова институциите да създадат Национален иновационен борд, който да стане координационно звено по въпросите за научните разработки и образованието. Ако скоро никое министерство не направи това, то аз ще бъде “принуден” да го направя в Президентството.

Плевнелиев връчи призове на най-добрите предприятия в седем категории:

– Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
– Иновационен център (процесна иновация, реализирана при поредица от клиенти)
– Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
– Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
– Устойчиво иновативно поведение (наличие на иновативна дейност през последните минимум 6 години)
– Социално-икономическо въздействие върху регион (иновация, имаща потенциал или оказала положително въздействие върху развитието на даден географски регион)
– Нова категория!: Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването)

Наградите получават фирми, които са приложили успешно в практиката си иновации или български научни достижения, трансформирайки дейността си и постигайки траен икономически ефект. Конкурсът се провежда за 9-ти път, а началото му е поставено през 2004 година.

В конкурса могат да участват всички активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация за последните три години (след януари 2011 г.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *