post

Министерският съвет одобри разходи в размер на 70 170 хил.лв. от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПИП) за изпълнение на новите политики на Министерство на регионалното развитие в секторите пътища и ВиК. С така предвидените средства министърът на регионалното развитие ще започне да реализира на практика новите политики за борбата с безводието и за подобряване на състоянието на малките пътища със средства от държавния бюджет, съобщават от Министерсто на инвестиоционното проектиране.

С днешното решение на МС се одобряват допълнителни разходи за изпълнение на проекти и програми за целите на ПИП по бюджета на МРР в размер на 20 милиона лева за програмата за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места“.

Липсата на инвестиции във ВиК сектора през последните години доведе до влошаване на състоянието на ВиК съоръженията, увеличаване на процента на загуби на вода и до необходимостта от въвеждане на режим на водоснабдяване в редица населени места. В тази връзка Министерството на регионалното развитие финализира разработването на програмата за борба с безводието за 2014 г. Заедно със средствата, предвидени за изграждане на язовири през 2014 г., МРР ще инвестира общо 43 млн. лв. във водния сектор, което не се е случвало от години, се казва в съобщението.

Ефектът от инвестициите в сектора водоснабдяване ще е много голям за социалното и икономическото развитие на регионите, в които от години населението е засегнато от режими на водоподаване. Изграждането на хидротехнически съоръжения в страната за първи път след 30 години ще осигури достатъчно питейната вода за населението в засегнатите райони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *