post

Община Ямбол обяви обществена поръчка за обновяване и модернизиране на централната градска част на града. Проектът предвижда оформянето на правоъгълно пространство с водно огледало – атриум в северната част на площада, близо до сградата на общината, пред която ще могат да се организират спектакли и други обществени мероприятия за голям брой хора.

Пространството пред входа на общината и водното огледало пред нея ще образуват „сцена“ на открито, която ще може да бъде разширявана чрез сглобяема конструкция. Атриумът ще се ограничава от север с островно озеленяване, а от юг се предвиждат архитектурни елементи с високи водни структури и възможност за различни ефекти.

Централните стълби ще се реконструират с цел реновиране на старите стъпала и разширяване на пространството пред централния вход. Предвиждат се места за сядане около зелените площи при входа на сградата на общината, както и кошчета за отпадъци в подходящ стил.

Прогнозната стойност на поръчката е 5 239 336 лева, осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”. Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 26 юни.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *