post

Държавата да осигури 102,8 млн. лв. за съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства за превоза им. Това е една от мерките в Националния план за управление на отпадъците до 2020 г., пише “Преса”.

В стратегията за седем години са включени и други инвестиции общо за 1,3 млрд. лв. Сред планираните вложения са още пари за изграждането на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, закриване и рекултивиране на стари депа и други. В плана обаче е записано, че средствата за подобряване на управлението на битовите отпадъци може да се осигурят чрез публично-частни партньорства, както и от частни инвестиции.

В 58 общини се налага купуването на допълнителни кофи за събирането на битови отпадъци. Освен това се налага спешна смяна на камионите за транспортиране на боклука. Според анализа 31 на сто от всички возила са над 20-годишни. Експертите обаче не уточняват бройката на необходимите нови превозни средства. Други 29 млн. лв. са необходими за места за домашно преработване на отпадъците.

Служебният кабинет е изготвил програмата, с която се залагат амбициозни цели за подобряване на рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Сред точките е и домашното компостиране – разграждане на органични материали, така че да се намали изхвърлянето на боклуци. За целта в плана е заложено, че може да се осигурят съоръжения за производството на биотор в домашни условия в 55 населени места. Сред тях са градовете Пазарджик, Перник, Костинброд, Дупница, Бургас и Варна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *