post

Подобряването на сградния фонд може да се превърне в ключ за извеждане на страната от кризата. Това коментират от Камарата на архитектите в България по повод Световния ден на архитектурата,. „В деня след изборите е важно да се намери широк консенсус от всички политически партии. Една от темите за това съгласие е качеството на средата, която ни заобикаля“, обясняват от сдружението, цитирани от БНР.

Подобряването на сградния фонд може да се превърне в начин за решаване на социалните и екологични проблеми и да стимулира българската икономика. Обновяването на сградния фонд ще създаде работни места и може да подкрепи малките фирми. Ще повиши конкурентоспособността на българските производители и ще намали зависимостта на страната от внос на петролни продукти, смятат още от Камарата.

Според архитектите енергийната ефективност трябва да се превърне в стратегически приоритет и да бъде тема с ранг на национална сигурност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *