post

Новите кадастрални карти и регистри на всички общини по Черноморието трябва да бъдат готови преди началото на 2016 г. Това заявиха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В момента се изработват и се очаква да бъдат одобрени до края на 2014 г. кадастралната карта и кадастралните регистри по Закона за устройството на черноморското крайбрежие за последните 5 землища в област Варна – селата Осеново, Близнаци, Ново Оряхово, Шкорпиловци, Самотино. С одобрението им за тези територии агенцията ще разполага с кадастрални карти регистри на всички землища, попадащи в охранителна зона „А”, съгласно закона.

До края на 2014 г. трябва да бъдат изработени кадастралната карта и кадастралните регистри на районите в област Варна, попадащи в охранителна зона „Б” пише “Монитор”. През август 2014 г. агенцията сключи договори за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата в област Бургас, попадащи в същата зона. Очакваният срок за приключване на дейностите по договорите е втората половина на 2015 г.

По данни на Агенцията вече са готови картите и регистрите на морските общини Балчик, Каварна, Шабла и Несебър. В други десетина работата е завършена за по-голяма част от землищата. До края на годината плановете на Агенцията по кадастъра предвиждат с готови карти и регистри да са 14 землища в област Варна. Същият срок на изпълнение е и за охранителна зона „Б” в 12 селища на Бургаска област, а до края на следващата година и за още 15 землища.

Преди 2 години са били направени специализирани карти и регистри на 289 черноморски плажа, попадащи в територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри по цялото крайбрежие, припомнят от агенцията.

На тях са нанесени и всички други обекти, попадащи на територията на плажовете – брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения, дюни, влажни зони. През 2013 г. заради изменението на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) към територията на морските плажове се включват и дюните, непосредствено разположени до тях и за определяне местоположението и вида на дюните се наложи те да бъдат актуализирани. Досега това е направено за 41 плажа, разположени в землищата на селата Осеново, Близнаци, Ново Оряхово, Шкорпиловци и Самотино в област Варна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *