post

Сред основните цели в дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК ) през настоящата година са да реализира 30 приватизационни продажби и да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, поети с приватизационните договори за продажбата на 50 дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Това стана ясно, след като на свое редовно заседание Надзорният съвет на АПСК утвърди  Плана за работа на Агенцията през 2015 г.

Общо очакваните минимални постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол  се предвижда да бъдат в размер на 147,256 млн. лв. На 810 000 лв. възлизат предвидените разходи за осъществяване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, съобщава infostock.

Шест дружества влизат в списъка на приоритетните проекти, по които АПСК ще работи за осъществяване на приватизационни продажби през 2015 г. Това са “АДИС”, “Аудиовидео Орфей”, “Българска фондова борса”, “БДЖ-Товарни превози”, “Международен панаир – Пловдив” и “Овча купел”. До момента има два неуспешни опита за приватизация на БФБ-София, като целта е борсата да бъде продадена до края на годината заедно с Централния депозитар (ЦД).

Други приватизационни проекти, по които АПСК ще работи през 2015 г., са “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък (100% държавно участие); “Булгарплодекспорт” ООД, гр. София (99% държавно участие); ВМТ “Орбита” АД, гр. София (98,63%); “Военно издателство” ЕООД, гр. София (100%); “Свободна безмитна зона-Бургас” АД, гр. Бургас (19,45% държавно участие); “Русалка” ЕООД, гр. Варна (100%); “Система за агропазарна информация” ЕООД, гр. София (100%); “Сортови семена Елит” ЕАД (100%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *