post

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които в забранителния списък за приватизация да бъдат върнати Националната агенция „Музика” ЕООД и Аудиовидео „Орфей” ЕАД.

Двете дружества, в които собственик на държавния капитал е Министерството на културата, са извадени от т. нар. „забранителен списък” през 2011 г. и 2013 г., но оттогава неколкократно е поставян въпросът за ревизиране на тези решения.

АДИС и Български пощи влизат в списъка за приватизация

Аудиовидео „Орфей“ е единственото предприятие в страната, специализирано в извършване на дигитална реставрация на филмов архивен материал и притежава дигитални мастери на стотици класически български игрални и документални филмови заглавия. В това отношение дейността му е гарант за опазване на националното културно наследство.

Национална агенция „Музика“ подпомага и насърчава създаването на българска музика, създава условия за реализацията на българските музиканти, спомага за съхраняването на българската музикална култура и традиции в съответствие с националните политики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *