post

Над 2,5 млн. лв. са постъпили от дейности в Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол запериода 1 януари-30 юни, стана ясно от отчета на агенцията, който бе приет от народните представители.

Според данните в периода 1 януари-30 юни за покриване на разходите са изразходвани 1 784 212 лева – 44,09 на сто от утвърдения разходен таван за 2014 г. Намаляването на числеността на персонала с 40 души, както и преместването на имуществото и организиране на работата на агенцията на нов адрес са причина за изоставане в изпъленние на планираните дейности по приватизация и следприватизационен контрол, посочват от ведомството, цитирани от БТА.

Агенцията отчита три приватизационни продажби с договорени плащания от 1 333 700 лева, включително компенсаторни инструменти в размер на 1 700 лева по номинална стойност.

Основни причини за малкия брой приватизационни продажби остават тенденцията на намалена инвестиционна активност в страната, отлагане или забавяне на приватизационни процедури по искане на ресорните ведомства, влошеното финансово-икономическо състояние на предлаганите обекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *