post

„Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД да влезе в забранителния списък за приватизация, предлага кабинетът с промяна в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Промяната ще гарантира възможността на България да изпълнява задълженията си по членове от Виенската конвенция за дипломатическите и консулските отношения.

„АДИС” ЕООД ще продължи да отдава под наем недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди на членовете на Дипломатическия корпус в България, както и извършване на други дейности за гарантиране на добри условия за работа на дипломатическите мисии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *