post

 

„317 са вече сградите, които имат сключени договори с Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заявленията са над 500. В ход са и тръжни процедури за избор на изпълнители. През лятото очакваме да има обекти с направено техническо и енергийно обследване, а през есента да има реални дейности по сградите.” Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова пред медии във Варна.

По думите й два са най-често срещаните проблеми пред общините и собствениците. Липсата на 100 % съгласие за участие в програмата, заради отказ на един или два апартамента да се включат в нея е единият от тях. Другият проблемен случай е при големите сгради – тези, които са с дилатационна фуга, имат много входове и някои от тях вече са обновени, заради което останалите не могат да кандидатстват за саниране на цялата сграда, допълни министърът.

Лиляна Павлова съобщи, че в момента се води дискусия с Националното сдружение на общините в Република България за това как може да се облекчи процеса на кандидатстване по програмата. „Ще анализираме броя сгради и най-честите проблеми, след което в края на месец април ще предложа на Министерския съвет варианти как да ги подкрепим”, каза тя. „Възможно решение е ако общото събрание и общината са съгласни дадена сграда да не отпада заради липса на съгласие за участие в програмата от страна на само един или двама собственици на обекти в дадена сграда. Целта ни е да създадем малко по-голяма гъвкавост, но при преценка на юридическите и всички други рискове”, обясни министърът.

„По отношение на блок секциите не можем да си позволим санирането да е през вход. Възможен вариант тук е да бъдат санирани отделни секции от сградите, които са с по десет входа, например, а след това да бъдат санирани останалите”, заяви тя.

Лиляна Павлова отново каза, че след 1 януари 2016 г. и сградите с по-малко от 36 апартамента в тях ще могат да кандидатстват за обновяване с цел постигане на енергийна ефективност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *