post

„Съществуват възможности за привличане на италиански компании в проекти на приватизация, включително туристически обекти, както и концесиониране и модернизиране на летища и пристанища и изграждане и реконструкция на пътна и железопътна инфраструктура в България“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриване на икономическия форум “България и Италия: заедно за постигане на растеж“.

Министър Лукарски посочи, че двустранното търговско-икономическо сътрудничество между България и Италия се развива изключително динамично, като същевременно създава предпоставки за реализиране на проекти от взаимен интерес в редица области. По думите на министъра такива възможности има в сферата на авто и електромобилостроенето, електрониката и електротехниката, информационните технологии, химическата и фармацевтична промишленост, хранително-вкусова индустрия, туризма, логистиката и енергетиката.

Позитивна индикация за ролята на италианските инвестиции у нас е постоянно увеличаващия се брой италиански фирми, които оперират на българския пазар. За периода 1996 – 2014 г. Италия се нарежда на 10-то място по размер на преките инвестиции в България, като размерът им достига 1,49 млрд. евро. Към момента дружествата, регистрирани на българска територия с италиански капитали са над 1000 с общо 25 000 работни места.

Пред представители на италианския бизнес министър Лукарски очерта основните предимства на страната ни, сред които провеждането на активна инвестиционна политика по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), поддържането на благоприятна данъчна политика и най-ниските оперативни разходи в ЕС. Не на последно място високо ценен от чуждестранните инвеститори фактор е и наличието на квалифицирани кадри. По думите на министър Лукарски от 2004 г. досега по реда на ЗНИ са сертифицирани проекти с италианско участие на стойност 1,3 млрд. лв. В резултат от тях са разкрити над 670 нови работни места.

Министър Лукарски коментира, че възможности за сътруднчество ва съществуват по отношение на обмяната на опит в изработването на механизми за ефективното усвояване на европейските фондове, сътрудничеството по линия на насърчаването на малките и средни предприятия и междуфирменото коопериране и формирането на клъстери, както и привличането на италиански компании в реализацията на крупни проекти с общоевропейско и национално значение, свързани с енергетиката, инфраструктурата, транспорта, околната среда, телекомуникациите и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *