post

Провеждаме политики и мерки за насърчаване на предприемачеството на всички нива, заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров при връчването на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015 г. Церемония се проведе в сградата на Европейската комисия в България. Наградените участници са Община Кърджали с проекта „Местен старт – национален мащаб“ и „Илевън България ООД“ с проекта Eleven Startup Accelerator. Двата проекта ще представят България на европейския етап от конкурса, организиран от Европейската комисия. Финалите са през есента в Люксембург.

В приветствието си към гостите на церемонията заместник-министър Петров заяви, че секторът на малките и средните предприятия /МСП/ осигурява близо 3/4 от заетостта в икономиката. В тази връзка Министерство на икономиката провежда политики и мерки за насърчаване на предприемачеството на всички нива – от подготовката в училищата през стартиращите предприятия до утвърдените износители. Заместник-министърът на икономиката изтъкна, че екипът на министерството си е поставил за цел да подобрява постоянно условията за достъп до финансиране за всички фази на жизнения цикъл на едно предприятие, както и да облекчава постоянно административните условия, които могат да насърчат притока на национални и чуждестранни инвестиции.

Проект “Местен старт – национален мащаб” на Община Кърджали представлява изграждане на пазар на производителите в Кърджали, като по този начин се създават условия за представяне и търговия на едно на продукцията на местни производители. Така се е осигурила подкрепа за местните предприемачи, отворили са се възможности за достъп до национални и международни пазари, гарантирана е качествена селскостопанска продукция за потребителите и е налице принос за модерната инфраструктура на град Кърджали.

Eleven Startup Accelerator e фонд за стартиращ капитал, който управлява 12 милиона евро по програмата на Европейския съюз JEREMIE. Eleven е подкрепил до момента 107 стартиращи предприятия в България с финансиране от общо 8 530 000 евро и 3-месечно интензивно менторство. Фондът създаде активна международна общност от близо 300 предприемачи, които непрекъснато си помагат и допринесе за превръщането на София и България в привлекателно място за младите предприемачи в Европа.

България за първи път спечели Европейските награди за насърчаване на предприемачеството през 2014 г., когато проектът на Министерство на икономиката „Брандико“ – за създаване на търговска марка и регистрацията й като Марка на Общността в тренировъчни предприятия в българските училища, спечели в една от шестте категории на конкурса на специална церемония в Неапол, Италия, като надделя над проекти от Германия, Великобритания и Сърбия.

„Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да открие и насърчи проекти, създадени в полза на предприемачеството от публични органи – местни, регионални или национални или от публично-частни партньорства.

В конкурса могат да участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *