post

 

„Европейските фондове дават шанс на българския туристически бранш. Показа го опитът от изминалия програмен период. Анализът ни помогна да извлечем поуки за програмирането на настоящия. В новите програми са заложени добри възможности и перспективи. Нужна е инициативност, активност и добро познаване на нормативната база от страна на всички заинтересовани страни“.

Това коментира заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, който участва в дискусионна кръгла маса „Конкурентоспособност на българския туризъм“ в рамките на XII-то международно туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ в к. к. Пампорово.

Най-голяма тежест в подкрепа на туризма има приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, информира Аспарухов и уточни, че с 200 млн. лв. ще бъде подпомогната консервацията и реставрацията на обекти от национално и световно значение. Новата програма предлага различен подход към реализиране на неизползвания потенциал на националното ни историческо и културното наследство, каза той. Предвижда се включването на обектите в цялостни туристически продукти, които включват и изграждане на инфраструктура за посетителите, като ще стимулираме прилагането на финансовия инженеринг и публично-частното партньорство, допълни заместник-министърът.

Финансиране за развитие на устойчив туризъм е предвидено в програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия“, „България – Турция“, „България – Македония“ на обща стойност, надвишаваща 32 млн. евро. По програмите за трансгранично сътрудничество „Гърция – България“ и „Румъния – България“ е предвиден ресурс, надхвърлящ 74 млн. евро, за подобряване на опазването и устойчивото използване на природните ресурси и културното наследство. Средства за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата и за устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси има още в Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн“ и програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“ и „Балкани – Средиземно море“. Възможности за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги предоставя и Програмата за развитие на селските райони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *