post

„Новият Закон за обществените поръчки е израз на стремежа ни за модернизация на процедурите. Така се гарантира ефективно използване на публичните средства и се осигурява икономическо развитие на България“. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на петата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“, организирана от Камарата на строителите в България.

Министър Василева напомни, че по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ към общините в сектор „Води“ са изплатени 2,4 млрд. лв. Със средствата са изградени 50 пречиствателни станции и е положена 2550 км ВиК мрежа. В сектор „Отпадъци“ са изградени 18 регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 705 млн.лв. „Успяхме да приключим наистина сериозни обекти“, каза Ивелина Василева и благодари за добрата работа на общините и на строителите.

По стария оперативен период отчитаме липсата на добро планиране в началото, реално търговете бяха подготвени и приключени в рамките на две години – 2012 и 2013 г., добави министър Василева. По думите й сега трябва да се фокусираме върху доброто планиране. „Стандартизацията е изключително важна както за нас, така и за строителния бранш. Тя се прави, за да се намалят и грешките, но и средствата, отделяни за административни разходи. Благодаря на Камарата на строителите в България, че работим заедно за стандартизирани процедури. Чрез този подход ще се осигури баланс на интересите на всички страни и безспорно ще намали грешките“, каза министър Василева. Според нея до края на април МОСВ и КСБ ще имат готовност да представят на АОП стандартизираната документация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *