post

Eкипът на „Клъстер Тракия икономическа зона” стартира пилотен проект „Социални жилища”, обяви по време на първия за България Европейски ден на работодателя в Пловдив Катя Стайкова. Директорът на „Връзки с обществеността” на Клъстера обясни, че проектът е още от 2012 г., но вече е време за неговата реализация.

Проектът идва в отговор големия брой работни места, открити досега в Тракия икономическа зона /ТИЗ/. Прогнозите сочат още 30 000 нови в следващите 10 години. Само Сенсата Технолоджис до 2 години ще наеме 1200 души, а 900 ще се трудят в Osram.

Проект „Социални жилища” предвижда и социална инфраструктура, в т.ч. изграждане на детска градина. Проектът се подкрепя от община Пловдив. С инвеститорите в „Тракия икономическа зона” ще се сключат рамкови договори за наем на жилищата, които да се предоставят на посочени от тях лица. Реален интерес към инициативата вече са проявили 10 компании.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *