post

Звена към общините ще се произнасят за обекти на културата от местно значение одобриха окончателно депутатите с промени на Закона за културното наследство. Така ще бъде ускорена съгласувателната процедура по реставрация и консервация на паметниците на културата, обясниха вносителите.

Шест звена към общините, разпределени по области, ще дават становища за обекти, извън категорията на обектите с национално и световно значение. Вносителите от ГЕРБ се надяват, че по този начин няма да се стигне до разрушаване на важни обекти, докато се чака становище за ремонта им и укрепването от Националния институт за културното наследство. Красимир Велчев посочи: Да направим това, което в момента не работи, където е доказано, че има корупция. Във Велико Търново за една година осем сгради паднаха и ако продължаваме да не взимаме никакви мерки и утре не дай си Боже, пострадат деца, кой ще бъде виновен?

Вили Лилков от ДСБ обаче предупреди, че подобно решение би довело до корупция в общините: Чиновникът на кмета ще разрешава намеси в тези зони, развързваме ръцете на кметовете, развързваме ръцете на местни инвеститори, които могат да правят вече каквото си искат по паметниците на културата.

В определени случаи е запазена водещата роля на Института за паметниците на културата и Министерството на културата. Срокът за съгласуване става четири месеца. Глобите за неопазване на собственост за институции и собственици се завишават драстично. Най-високата глоба става 10 хил. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *