post

Около 100 млн. лв. са влезли в т. нар. Сребърен пенсионен фонд за последната година, става ясно от данни на финансовото министерство към 31 май 2016 г.

Основната част от преведената сума са постъпления от концесии – около 90 млн. лв. От приватизация са постъпили под 2 млн. лв. С това парите във фонда достигат 2.64 млрд. лв. В него постъпват всички средства от приватизация, 25% от бюджетния излишък, ако има такъв, а също и приходи от концесии и други, които се определят допълнително.

Въпреки изискванията на закона, правителството смята да пренасочи почти половината постъпления от бъдещата концесия на Летище “София” за оздравяването на БДЖ. По закон парите от сребърния фонд могат да се ползват само за пенсии, като най-рано трансфери към НОИ могат да се правят в края на 2018 г.

От 2012 г. средствата във фонда се държат на депозит в БНБ, който не носи никаква лихва. По закон до 20% от парите могат да се държат по сметки в търговски банки, до 70% – в акции на компании от ЕС, до 1/3 – в облигации, емитирани от държави или компании с присъден инвестиционен рейтинг и т. н. През 2012 г. тогавашният финансов министър Симеон Дянков искаше да даде още една възможност – парите да могат да се инвестират и в български ДЦК. След обществен отпор идеята беше отхвърлена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *