post

Община Благоевград внесе четвърто проектно предложение в Междинното звено за одобрение – „Благоустрояване на градската среда”, съобщава Darik. То е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж”.

Стойността на проекта е в размер 13 149 400,31 лв., а срокът за изпълнение – 24 месеца.

Проектното предложение цели подобряване на жизнената и работна среда на жителите и гостите на Благоевград, създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда, повишаване стандарта на живот на населението и намаляване на социалните различия, чрез създаване на възможности за интеграция на хората в неравностойно положение. Не на последно място, реализирането на проекта ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

За постигането на тези цели проектното предложение предвижда благоустрояване на ул. „Марица” в участъка от бул. „Св. Димитър Солунски” до ул. „Иван Михайлов”, обновяване и облагородяване на пл. „Георги Измирлиев-Македончето” и по-конкретно: реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров”, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел „Ален мак”. Ще бъде изградена и велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски”, ул. „Даме Груев”, бул. „Васил Левски”, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” – до хотел „Ален мак” и от ул. „Марица” до ул. „Иван Михайлов”.

Освен това в проекта е заложено благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград, включително строително-монтажни работи по улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен” до ЮЗУ „Неофит Рилски”. Проектът е разработен за 6 улици без пътна настилка и без тротоари, а именно: ул. „Ветрен”, ул. „Роден край”, ул. „Руен”, ул. „Независимост”, ул. „Съединение” и ул. „Черно море”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *