post

Министърът на културата е отказал да обяви хотел „Маринела” в София – известен като „Японския” хотел – за паметник на културата, съобщава КРОСС. Това е станало на 19 юли със заповед на министъра след становища от Националния институт за недвижимо културно наследство и от Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. Информацията на Клуб Z бе потвърдена и от кабинета на министър Рашидов.

В заповедта пише, че:

„…не се откриват признаци за идентификация на изследвания обект като недвижима културна ценност. Липсват документации с разгъвки от интериора, детайли, шаблони, артефакти, за да се прецени автентичното решение и степента на по-късните намеси, което би позволило обратимост на промените.

Не се откриват достатъчно данни, които да позволят обратимост на промените в интериора, които са съществени и компрометират обекта като подходящ за деклариране като недвижима културна ценност.”

Инициативата за обявяване на „Японския” хотел за паметник е от началото на миналата година. Тогава Камарата на архитектите в България изпрати писмо до Столичната община, а тогавашният главен архитект Петър Диков препрати преписката към Министерството на културата, чиито структури имат правомощията да преценяват и да обявяват дали една сграда е паметник на културата или не.

По-късно към Камарата се присъедини и Съюзът на архитектите в България. Двете организации реагираха остро след започналото надстрояване на ниската част на проектирания от японския архитект Кишо Курокава комплекс. Специалистите окачествиха намесата като „обезобразяване”.

„Комплексът е единствен по рода си в Източна Европа. Сградата е символ на приятелството и сътрудничеството между България и Япония и е една от емблемите на Курокава, който е проектирал 135 от най-значимите сгради в световната архитектура”, каза тогава арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България.

Решението на Вежди Рашидов е изпратено до новия главен архитект на София Здравко Здравков. По информация на Клуб Z вече е започнала процедурата по разрешаване на дострояването на още поне 15 етажа. След отказа на Министерството на културата, основната пречка пред тези намерения вече не съществува.

Този случай е различен от действията на Дирекцията за национален строителен контрол, която вече за трети път установява незаконно надстрояване на едноетажното тяло. Преди десет дни бе извършена последната – засега – проверка на ДНСК. Предишните две контролни инспекции, които също са констатирали извършване на строително-монтажни работи в нарушение на заповедта, са направени на 6 юни и 30 юни 2016 година, припомнят от дирекцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *