post

“Екопак България” инвестира 2.5 млн. лв. в модернизирането на първата в страната инсталация за сортиране на стъклени отпадъци от опаковки по цвят. Тя има капацитет да обработва 100 тона стъклени опаковки на ден, съобщиха от пиар агенцията на компанията.

Инвестицията в нови технологии повиши капацитета на инсталацията два пъти, намали съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти, гарантира по-високо качество и дава възможност за разделяне на стъклото по цвят. “Това е добра новина за рециклиращите заводи в България, както и за производителите на продукти в стъклени опаковки – те ще получат по-чиста суровина и съответно по-качествени опаковки”, обясни Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на “Екопак България”, цитиран в прессъобщението. Той подчерта, че “ефективното управление на системата за разделно събиране на отпадъци дава възможност за инвестиране в по-модерни технологии”. Модернизираната инсталация има капацитет да сортира половината от пуснатите на българския пазар стъклени опаковки.

Нуждата от подобна инвестиция е породена и от повишаване на качествените критерии, които установяват кога отпадъците от стъклени опаковки престават да бъдат отпадък и се определят като суровина. Освен това за последните 3 години клиентите на “Екопак България” отчитат ръст на опаковките от стъкло общо с 30% в сравнение с 15% ръст на всички видове опаковки, пуснати на пазара. И не на последно място е предложеният пакет от мерки за прилагане на “кръгова икономика” на ЕК, който предвижда нарастване на целите по рециклиране на стъкло на 75% до 2025 г. (в момента тази цел е 60%).

Стъклото е единственият материал, който може да се рециклира на 100% безброй пъти. Сортирането на стъклото по цвят ще направи рециклирането по-ефективно. Това може да се случи само с активното участие на хората, които изхвърлят разделно стъклени опаковки (бутилки и буркани) в зелените контейнери.

Цената на разделното събиране, сепариране и рециклиране на стъклените опаковки е включена в крайната цена на опакованите продукти.

“Екопак България” АД е най-голямата организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Нейни членове са 1195 компании, които пускат на българския пазар опаковани продукти. През 2015 г. “Екопак България” е събрала, сепарирала и предала за рециклиране 21 672,58 т стъкло.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *