post

Над 4000 малки и средни предприятия, включително нови фирми, ще имат по-добър достъп до финансиране. Това ще стане с първите гаранционни споразумения по Оперативната програма “Инициатива за малки и средни предприятия“.

Споразуменията бяха подписани от Европейския инвестиционен фонд и 5 банки, съобщиха от Министерството на икономиката.Банковото кредитиране ще бъде при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви.

Общото финансиране ще бъде 385 милиона евро – това е две-трети от планираните 600 милиона евро, които са на разположение по Оперативната програма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *