post

Четири са участниците, подали оферти в търга за превантивно, текущо, зимно и аварийно поддържане на магистрала “Люлин” и магистрала “Струма”, съобщава Дневник. Договорът с избрания изпълнител се сключва за четири години и е на стойност 10 млн. лв. без ДДС.

Първият е обединение “Агропът поддържане”, което се състои от три фирми: “Пътстрой 92”, “Агробилд” и “Пътища и съоръжения”. “Пътстрой 92” и “Пътища и съоръжения” са от групата на “Геотехмин” на Цоло Вутов, която участва в изграждането на част от “Струма”. “Агробилд” е благоевградска фирма, собственост на Георги Василев.

Държавната фирма “Автомагистрали” с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството също е кандидат в търга. Именно тя отговаряше за поддържането на “Люлин” и “Струма” тази зима. Дружеството има още три договора за поддържане: за “Хемус” в районите на София и Ловеч до 2019 г., за 20 км от “Марица” в областта на Стара Загора до 2020 г. и за “Тракия” до 2019 г. в областите София, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Третият участник е дупнишката “Мегаинвест холд” със собственик Цветан Цветанов. Фирмата, заедно с “Родопа трейс” и “Трейс груп холд”, е имала договор за поддържане на магистрала “Люлин” от 2012 г.

В търга участва и консорциум “Екомагистрали 2017” ДЗЗД. В него влизат три фирми, като първата е “Еко ресурс – р”, която се занимава със събиране и третиране на отпадъци, но участва в обединението, което отговаря за АМ “Тракия” от 208 до 359 км, заедно с “ПСТ груп”, “Понсстройинженеринг” и “Зебра”. Дружеството е собственост на Дона Грудева Спасова и Камелия Динчова Динева. Вторият участник в консорциума е сметопочистваща фирма – “АЕС Х”. Тя е собственост на Илия Илиев и Николай Стоянов и е свързана с Красимир Арсов. Последният член на обединението е “Мейсън мастърс”, разложка фирма, която е единствената в обединението с дейност строителство в описанието, като освен това присъстват хотелиерство и туризъм.

Цената е единственият критерий за оценка на подадените оферти за поддръжката на “Люлин”, която се свързва със “Струма” – до 170-ия км, докъдето на практика е изградена магистралата. Има изискване към участниците през последните пет години да са изпълнявали строителство, сходно с предмета на поръчката, а именно – текущо, превантивно и зимно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрали или пътища от републиканската пътна мрежа с габарит не по-малък от 25.5 м и с дължина не по-малко от 50 км.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *