post

БНБ издаде предварително одобрение за прякото придобиване от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ, Белгия, на 99.91% от капитала на „Обединена българска банка” /ОББ/ АД.

В резултат на това „Обединена българска банка“ АД ще стане дъщерно дружество на „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в България, наред със „СИБАНК“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Българската народна банка /БНБ/.

Предварителното одобрение е издадено при условията на поетите от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ ангажименти за осигуряване на стабилно и надеждно развитие на „Обединена българска банка“ АД, като при запазване на нейния бизнес модел ще бъдат въведени груповите политики, прилагани от „КЕЙ БИ СИ Банк“ НВ в рамките на групата „КЕЙ БИ СИ Груп“.

Белгийската банково-застрахователна група КВС придоби капитала на СИБАНК ЕАД през 2007 г.

Интегрирането й с другата компания на групата в България – ДЗИ, позволи прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *