post

Столичният общински съвет разреши на мястото на съборения мазволей край Градската градина да се издигне 11-метровото произведение “Бронзовата къща”, дело на живеещия в Австрия български творец Пламен Деянофф. От обсъждането между съветниците се разбра, че Столичната община ще плати за охраната и осветлението на произведението, но все още не са направени изчисления колко ще струва това. Не е известно и кой ще плати демонтирането му.

“Бронзовата къща” ще е скулптурна сграда – произведение на изкуството и пространство за събития, която е съставена от бронзови елементи. Произведението беше представено на четири обсъждания за две месеца, като в началото височината бе 14 метра, като се предлагаше тя да остане в София за 6 месеца. Окончателното решение е, че “Бронзовата къща” ще бъде висока 11 метра и ще остане в София от януари до декември 2018 г.

По предложение на автора Пламен Деянофф и посолството на Австрия в България, тя ще се издигне на мястото на съборения през 1999 г. мавзолей на Георги Димитров. Според Деянофф творбата му ще деидеалогизира мястото. Поводът е председателството на Съвета на ЕС, което България и Австрия ще поделят догодина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *