post
До средата на ноември в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се очаква да бъде представена разработваната в момента Стратегия за финансиране на ВиК отрасъла. След това тя ще бъде подложена на обществено обсъждане, като в документа ще бъдат отразени коментари, предложения и становища на всички заинтересовани страни, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.
Целта на разработваната с консултантска помощ от Световна банка стратегия е водоснабдителният и канализационен отрасъл в страната да се финансира по такъв начин, че да бъде той устойчив и самоподдържащ се. В нея се предвижда да бъде включен механизъм за подпомагане на най-уязвимите групи, които не биха могли да си позволят новата цена на водата.
В 21 от тези области вече е налице пълна консолидация на ВиК операторите, а в останалите има частична консолидации, тъй като не всички общини са дали своето съгласие да участват, съобщи още Крумова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *