post

„Според Закона за устройство на територията, ефективният контрол на качественото изпълнение на строителните дейности е задължение на възложителя. Договорите за саниране по Националната програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се сключват с общините. Затова и обръщаме внимание, че общините следва да изпълняват ефективно функциите си на възложители и да упражняват по-добър контрол върху изпълнителите“. Това каза в предаването „Преди всички“ на БНР заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, съобщиха от  пресслужбата на Регионалното министерство.

„Наша е отговорността да гарантираме, че програмата се изпълнява ефективно и качествено. Резултатите от нея са огромни и много полезни за обществото. Успехите от нея не бива да бъдат омаловажавани с недобросъвестно изпълнение и занижен контрол“, коментира още регионалният заместник-министър.

„Изисквайки това от общините, ние не търсим начин да ги санкционираме, а механизъм, по който да гарантираме ефективното изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Ако се компрометира изпълнението и има нанесени щети за гражданите, при неизпълнени функции и непредприети навреме мерки от страна на общините, като възложители те ще понесат съответната отговорност, включително и финансова“, изтъкна още заместник-министърът.

Крумова допълни, че общините следва да следят и за недопускане на нерегламентирано използване на подизпълнители, при което е трудно да се установи кой носи отговорност.

Регионалният заместник-министър посочи, че гражданите могат да подават сигнали и до регионалните структури на ДНСК, ако установят нарушения по време на ремонта на техните жилищни сгради. „При наличие на нарушения на строителния процес, ДНСК е органът, който би следвало да провери дали има неспазени изисквания от страна на ЗУТ“, допълни тя.

Крумова обясни, че фокусът в бъдещото развитие на Националната програма ще бъде върху механизмите за капитализиране на икономическите ползи и резултатите от нея, за да се генерира необходимият ресурс, така че да бъде дългосрочно изпълнявана. „Единствено по този начин можем да гарантираме устойчивостта на подобна мащабна програма, включваща всички сгради в страната, така че да може ефектите да достигнат до всички граждани, уточни тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *