post

Финансовата сметка през януари е положителна и в размер на 20.4 млн. евро при отрицателна стойност от 45.9 млн. евро точно година по-рано, сочат последни данни на Българската народна банка (БНБ).

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през януари с 62.4 млн. евро спрямо началото на 2017-а година и възлизат на 158.8 млн. евро. Най- големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първия месец на настоящата година са дошли от Великобритания (за 58.8 млн. евро), следвана от Холандия (за 20.8 млн. евро) и Германия (за 20.1 млн. евро).

През януари резервите на БНБ намаляват с 1.3585 млрд. евро при намаление със 773 млн. евро точно година по-рано.

През януари 2018 година платежният баланс на България е на дефицит в резултат най-вече на разширяване на негативното търговско салдо, показват данни на БНБ.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е отрицателен и в размер на 123,2 млн. евро спрямо излишък за 36.1 млн. евро точно преди година (през януари 2017-а). В рамките на януари салдото само по текущата сметка е също отрицателно и възлиза на 139.6 млн. еввро (0.3% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 42.7 млн. евро (0.1% от БВП) в началото на 2017-а година.

Търговското салдо на нашата страна през януари е отрицателно и в размер на 292.5 млн. евро спрямо дефицит за 154.8 млн. евро преди година, като износът на стоки се увеличава с 335.3 млн. евро (повишение с 18.4% спрямо януари 2017-а) до 2,1596 млрд. евро. но в същото време вносът нараства с 473 млн. евро (ръст с 23.9% спрямо първия месец на предходната година), достигайки размер от 2.4521 млрд. евро.

Януарското салдо по услугите е положително и в размер на 111.8 млн. евро спрямо положително салдо за 94.5 млн. евро преди година. Капиталовата сметка е също положителна и в размер на 16.4 млн. евро спрямо позитивен баланс за 68.8 млн. евро през януари 2017-а година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *