post

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) поставиха началото на програма за общоевропейски средства за инвестиции във фондове за рисков капитал (VentureEU), чиято цел е насърчаване на инвестициите в нови и бързо разрастващи се предприятия в Европа, съобщи пресслужбата на еврокомисията, пише Дневник.

Достъпът до рисков капитал е ключов за иновациите. Шестте фонда, представени днес, ще получат подкрепа от ЕС за инвестициите на европейския пазар на рисков капитал. Тяхната цел ще бъде чрез 410 млн. евро от ЕС да привлекат обществени и частни инвестиции за 2.1 млрд. евро. Очаква се това да привлече 6.5 млрд. евро нови инвестиции в нови и разрастващи се предприятия и да удвои сегашния размер на рисковия капитал в ЕС.

Фондовете за рисков капитал са от първостепенно значение за гладкото функциониране на съюза на капиталовите пазари. Развитието им в Европа обаче се нуждае от допълнителен тласък, посочва Европейската комисия. През 2016 г. инвестициите в рисков капитал в ЕС са на стойност около 6.5 млрд. евро, а за сравнение – в САЩ те са 39.4 млрд. евро.

Фондовете за рисков капитал в Европа са твърде малки по размер – средно 56 млн. евро спрямо 156 млн. евро в САЩ. Затова те изместват дейността си към системи, които им предлагат по-добра възможност за бърз растеж. В края на 2017 г. най-успелите нови дружества с пазарна оценка над един млрд. щатски долара са били 26 на в ЕС в сравнение със 109 в САЩ и 59 в Китай.

VentureEU ще осигури нови източници на финансиране и ще даде възможност на европейските предприятия да се превърнат във водачи в света, се посочва в съобщението. Достъп до инвестициите се очаква да получат около 1500 нови и разрастващи се дружества в ЕС.

Предвижда се ЕС да предостави основната част от инвестициите на стойност до 410 млн. евро, включително 67 млн. евро от собствените средства на ЕИФ: 200 млн. евро по капиталовия механизъм InnovFin в рамките на програмата “Хоризонт 2020”, 105 млн. евро по програмата на ЕС за малките и средните предприятия COSME и 105 млн. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Всеки от шестте фонда ще инвестира в множество по-малки фондове и ще участва в проекти в най-малко четири европейски държави. Фондовете, в които ще се инвестира, ще подпомогнат финансирането на малките и средните предприятия, както и предприятията със средна пазарна капитализация в много области, например информационни и комуникационни технологии, цифрови технологии, природни науки, медицински технологии, ресурсна и енергийна ефективност.

Инвестициите на ЕС във VentureEU ще се управляват от ЕИФ под надзора на еврокомисията. Средствата ще бъдат инвестирани от опитни професионалисти, избрани за ръководители на шестте фонда, като така ще се осигури изцяло пазарен подход. Това ще привлече повече инвестиции и значително ще насърчи предлагането на рисков капитал за новите и разрастващите се предприятия в ЕС, се казва още в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *