post

Две директиви на ЕС за енергийната ефективност на сградите бяха обновени и след като процесът приключи в понеделник, започва да тече 20-месечен преходен период за подготовка за прилагането им. Това са Директива 2010/31/EU за енергийното състояние на сградите и Директива 2012/27/EU за енергийната ефективност, пише Дневник.

С поправките се стимулира обновяването на стари сгради, въвежда се индикатор за това колко “интелигентна” е една сграда, опростява се инспектирането на отоплителните и климатични системи и се подкрепят електромобилите чрез създаването на рамка за необходимите паркоместа за подобни коли.

Съветът на министрите даде днес окончателното си одобрение, следва публикуване на поправките в Официалния вестник на ЕС и влизането в сила на обновените директиви 20 дни по-късно. За превеждането на националното законодателство в съответствие с новите положения ще има срок от 20 месеца, т.е. до януари 2020 г.

В официалното съобщение се припомня, че от сградите идват 40% от потреблението на енергия в ЕС, те са отговорни и за около 36% от въглеродните емисии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *