post

През юни 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.9 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството и сектора на услугите, съобщиха от НСИ.

Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.5 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца се запазват благоприятни.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса, посочени съответно от 36.8 и 32.5% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

През юни съставният показател “бизнес климат в строителството” се понижава с 3.4 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора “недостиг на работна сила”, който измества на второ и трето място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *