post

Туристическите пътувания на българските граждани през второто тримесечие намаляват с 5.6%. С 12.4% по-малко са екскурзиите във вътрешността на страната и спадът не се компенсира от увеличението с 58.3% на пътувалите както в страната, така и в чужбина и с 22.4% – на пътувалите само в чужбина. Това показват данните на Националния статистически институт за времето от април до юни, когато има голямо струпване на празнични дни.

Разходите на туристите по пера в страната и чужбина:

Средно един пътуващ е похарчил в страната 180.89 лв., а в чужбина – 610.77 лв. Командировките в страната излизат по-евтино от екскурзиите – средният разход на човек е 157.73 лв. При деловите пътувания в чужбина е обратното – средният разход за тях са с 60% по-висок от екскурзиите.

От данните се вижда, че българският турист предпочита да организира пътуването си самостоятелно – 91.3% от пътуванията. Едновременно с това предварителните резервации не са особено популярни – едва 3.5% от екскурзиите в страната са и една трета от пътуванията зад граница.

Най-голямо разходно перо при пътуванията във вътрешността на страната е храната, за която отиват близо 40% от бюджетите на пътуващите. В чужбина най-много се харчи за транспорт – 29.2% от всички разходи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *