post

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги връчи Удостоверение за използването на 100% зелена енергия на Блексирама АД. Удостоверението беше връчено на Марко Стойчев, зам.-изпълнителен директор на голф комплекс BlackSeaRama Golf & Villas на Северното Черноморие, от Богомил Недевски, Началник отдел Продажби на ключови клиенти. Със закупуването на енергия от възобновяеми източници Блексирама АД заявява своята активна ангажираност в процесите и мерките за опазване на околната среда.

Блексирама АД и ЕНЕРГО-ПРО Eнергийни Услуги  са дългогодишни партньори на свободния пазар на електроенергия в България и Удостоверението за зелена енергия е елемент от последователната политика  на двете дружества в посока имплементиране, поддържане и развитие на екосъобразен бизнес мениджмънт.
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е първата компания, която прегърна идеята за зелена енергия в своя кауза и я развива, създавайки общност от партньори, споделящи визията за едно по-чисто бъдеще. Ние вярваме, че това е пътят за съхранение на природата за следващите поколения и за утвърждаване на страната като предпочитано място за спорт, отдих и туризъм.“, заяви Богомил Недевски.
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Компанията издава Удостоверения за зелена енергия в уверение на това, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *