post

Размерът на преките чуждестранни инвестиции в света през 2017 г. е намалял с 23% или с близо 0,5 трилиона долара спрямо предходната година, според нов доклад на ООН, съобщава money.bg. В него се отбелязва, че този спад се случва на фона на подобряването на други макроикономически показатели като растежа на глобалния БВП и разширяването на търговията.

Най-голямо съкращаване на чуждестранните инвестиции се наблюдава в развитите страни – те са получили по-малко спрямо предходната година от 712 млрд. долара. Най-голям е отливът от САЩ – 182 млрд. долара.

Силно пострадали от загубата на чуждестранни капитали са страните от Южна Европа и ОНД, където инвестициите са спаднали с 47 млрд. долара или с 27. Показателят за този регион е най-нисък от 13 години насам. Обемът на чуждестранни инвестиции е най-значително съкратен в Русия, Казахстан, Азърбайджан, Украйна, Грузия.

Преките чуждестранни инвестиции в Русия през миналата година са намалели с 32%, или с $12 млрд. – до 25,3 млрд. долара. Прогнозите за страната остават умерено позитивни на фона на интереса към извличането на природни ресурси, според доклада на ООН, цитиран от inmarket.ru.

Обемът на инвестициите в развиващите се страни остава на същото равнище като през 2016 година. В резултат на това делът на световните инвестициите в развиващите се страни достига 47%.

Според доклада най-големият получател на чуждестранни инвестиции все още са САЩ, а Китай е на второ място. Притокът на инвестиции в Германия, Ирландия и Индонезия миналата година се увеличава повече от два пъти.

Най-големите инвеститори остават развитите страни – на тях се пада около един трилион долара през 2017 г. или 71% от всички инвестиции в света.

Сред развиващите се страни Китай рязко намали чуждестранните си инвестиции с 36% в сравнение с 2016 година. Потокът на инвестициите от страните с икономики в преход нараства с 59% – до 40 млрд. долара, като в това отношение лидер е Русия.

В доклада се отбелязва, че основният фактор за съкращаване обема на чуждестранните инвестиции е намаляването на тяхната рентабилност – с 6.7%. Средно доходността е по-висока при инвестиране в развиващите се и в преходни икономики. Но инвестирането в икономики, базирани върху добива на природни ресурси, е били по-неизгодно, доколкото през 2017-а се наблюдава спад в цените на тези ресурси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *