post

Проучване на тема „Потребителски опит и нагласи към различни финансови и платежни услуги“ показва промяна в тенденциите за плащане

 

Близо 80% от българите са използвали безконтактни плащания през последните 3 месеца, сочат резултати от представително проучване на тема “Потребителски опит и нагласи към различни финансови и платежни услуги”, поръчано от Айкарт АД (още позната като iCard). Това показва промяна в тенденциите на плащане, като дебитната карта вече е предпочитаният метод на разплащане пред плащанията в брой. Според данните, сред методите за плащане, които са по-слабо използвани от потребителите в България разплащателни средства, са дигиталните портфейли (12.00%), предплатените (14.00%) и виртуалните карти (11.00%).

„Възможността на потребителите да избират между различните методи на плащане води и до тяхната взискателност към условията, които предлагат тези услуги. Според резултатите от проучването липсата на месечни и годишни такси за поддръжка, проследяването на баланс и движение по сметки в реално време, сигурността, както и опцията средствата от сметката да бъдат изтеглени в брой, са водещи при избора на финансови и платежни услуги – изисквания, които дигиталните портфейли и в частност iCard покриват изцяло.“, заяви Явор Петров, изпълнителен директор на Айкарт АД. Едно от основните доказателства е резултатът, посочващ, че плащанията с телефон се възприемат от потребителите като сигурни, изключително удобни и бързи, а тези, които вече използват плащанията с телефон, го правят средно по 9 пъти на месец.

Безконтактните плащания с телефон започват бавно да набират популярност, въпреки че продължават да бъдат превъзхождани от безконтактните плащания с карта.

Според данните от проучването, потребителите оценяват плащанията с телефон като бързи, сигурни и удобни. Това показва добър потенциал за навлизане на услугата при повишаване на информираността на потребителите за съществуването й. Потвърждение за нуждата от яснота относно платежната услуга сочат данните, показващи как 12 % от изследваните потребители твърдят, че ползват дигитален портфейл, но са посочили продукт, който не спада в тази продуктова категория.

61% от потребителите са посочили, че продължават да използват безкасови методи за плащане на комунално–битови сметки. Плащането на битови сметки през дигитален портфейл и мобилни апликации за банкиране тепърва набират популярност – 11 % от потребителите посочват, че заплащат сметките си през банкиране през мобилно приложение, а 4% през дигитален портфейл. Демографски различия се наблюдават при избора на метод за плащане на този вид сметки. Ползващите онлайн плащания са основно мъже, лица на възраст между 30 и 39 години, хора от столицата и лица с доход над 1000лв. Жените демонстрират склонността да „миксират“ методите на плащане, вероятно по удобство в конкретния момент.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *