post

 

 

Българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България включи в своето портфолио системата за маркетингова автоматизация ClickDimensions. Тя е разработен специално, за да разшири възможностите на софтуера за управление на отношенията с клиентите Microsoft Dynamics 365, така че да бъдат обхванати всички дейности, свързани с маркетинга и съответно се интегрира напълно естествено със CRM решението. ClickDimensions съществува от осем години и вече има партньорска мрежа, включваща над 1500 компании от целия свят. Целта на продукта е да обедини и автоматизира всички маркетингови дейности, включително имейл маркетинг, управление на социални мрежи, маркетингови кампании, анализ на уеб трафика, създаване на анкети, управление на събития и др.

 

ClickDimensions дава възможност да бъдат изграждани автоматизирани маркетингови кампании, които канализират комуникацията с потенциални клиенти в зависимост от техните интереси, реакцията им на предходни кампании и други маркетингови комуникации, така че да се създаде  усещане за персонализирано отношение и контакт. На разположение на маркетинговите специалисти са също целеви страници, форми за регистрация и ред други маркетингови инструменти. Същевременно системата позволява да се проследяват прецизно резултатите от проведените кампании, взаимодействие със сайтовете и други дигитални канали, както тази информация обогатява данните в CRM системата, за да могат търговците да са много по-добре подготвени за контакта с потенциалните клиенти.

 

Системата включва и модул за оценка рейтинг на потенциалните клиенти, за да могат търговските екипи да фокусират усилията си върху тези, които са най-перспективни и най-бързо биха се превърнали в продажби. От своя страна, информацията, която се съдържа в CRM системата, помага много по-прецизно да се таргетират потенциалните клиенти. Взаимовръзката между ClickDimensions и Microsoft Dynamics 365 има потенциал да оптимизира маркетинговите и търговски процеси на всяка компания и да подобни цялостното й представяне на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *