post

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 51 по-малко, или с 10.1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 71.6%, с тухлена – 25.1%, с друга – 2.9%, и с  панелна – 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (20.3%).

През третото тримесечие на 2018 г., в сравнение с третото тримесечие на 2017 г., броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 239 жилища, и Бургас – 68 сгради с 543 жилища. София заедма 4-а позиция с 27 сгради и 85 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (43.3%), следват тези с три стаи (27.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.9%

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 162.7 хил. кв. м, или с 4.5% по-малко, в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., докато жилищната площ се увеличава с 3.5% и достига 107.6 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.4 кв. м през третото тримесечие на 2017 г. на 83.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе – 189.5 кв. м, и Благоевград – 134.0 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 40.0 кв. м, и Бургас – 67.9 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *