post

През 2018 г. ИТ и аутсорсинг компаниите са основен двигател на пазара на качествени офис площи в София – тенденция, наблюдавана през последните няколко години. Преобладаващата част от реализираните сделки в размер на 80% се дължи именно на тях. Въпреки че предлагането на офиси клас А, B и C бележи стабилен ръст от 2010 г. насам, то продължава да бъде недостатъчно, съпоставено с търсенето. Фокусът на компаниите е основно върху най-висококачествените площи – клас А. Това показват и данните за нивата на свободните офиси през втората половина на 2018 г. Те са 10% от общия обем за периода, а делът на клас А е едва 25% от всички незаети площи.

В следствие на пазарния дисбаланс в полза на наемодателите, стимулите, които те предлагат на потенциалните наематели са все по-малко и по-краткотрайни. Офертните наемни нива при офиси клас А през 2018 г. се запазват съответно – 15 евро на кв.м.в идеален център, 14 евро на кв.м. в широк център и 13 евро на кв.м. – в периферните зони на София.

Нивата на търсене на качествени офис площи през цялата 2018 г. се запазват високи. Нетните усвоени площи при офиси клас А, B и C в София през втората половина на 2018 г. са почти 39,000 кв.м., а на годишна база – около 82,500 кв.м. Брутно наетите площи, т.е. всички транзакции на пазара в София, за второто полугодие на 2018 г. са 122,700 кв.м., а за цялата година – близо 188,500 кв.м.

През изминалата 2018 г., както и през 2017 г., отдаването на офис площи на етап „в строеж“ е 41% от всички транзакции. Сред основните причини за търсене са подновяване на съществуващ договор (22%), релокация (17%) и разширяване на компанията в текуща или в нова локация (15%).

Според прогнозите на Colliers през 2019 г. няма да има промени в основните тенденции, които се наблюдават на пазара. Цените ще се задържат около настоящите си нива. Въпреки планираното излизане на пазара на нови площи, недостигът на качествени офиси ще продължи. ИТ и аутсорсинг секторът ще останат главните двигатели на пазара, като нови негови представители ще стартират дейност в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *