post

„Китай е важен партньор за България, с който страната ни желае да поддържа и развива отношения на всеобхватно партньорство. Важно е интензивният политически диалог между двете страни да има и практическо измерение чрез засилването на икономическите връзки между двете държави.“

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на среща с г-жа У Джонцюн – заместник-губернатор на провинция Дзянси, Китайска Народна Република и водената от нея делегация, съобщиха от МРРБ.

България подкрепя инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, известна като 16+1, като важен механизъм за разширяване на търговско-икономическите и инвестиционни връзки, стана ясно от думите на министъра. Тя подчерта, че страната ни подкрепя и китайската инициатива „Един пояс, един път”, разбирана като глобален коридор за свързване на Азия с Европа.

По време на разговора заместник-губернаторът на провинция Дзянси г-жа У Джонцюн подчерта, че Китай обръща много сериозно внимание на развитието на отношенията с България и с реализацията на инициативата „Един пояс, един път” се предоставят много нови възможности за сътрудничество между двете страни. Тя информира, че китайски компании имат сериозен интерес към задълбочаване на отношенията с български партньори в редица области, сред които и в сферата на инфраструктурата. Доказателство за това е присъствието, в делегацията, на представители на една от най-големите в световен мащаб китайски компании, работеща в областта на строителството, която възнамерява да разшири дейността си в Централна и Източна Европа.

„Смятаме, че имаме възможностите да се включим ефективно в изграждането на инфраструктурни проекти в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, каза още г-жа У Джонцюн.

На срещата министър Аврамова представи пътните обекти, които биха могли да бъдат изградени на принципа на публично-частното партньорство у нас: магистралата „Русе – Велико Търново“ и два тунела – под връх Шипка и под прохода Петрохан. Обектите са стратегически за страната ни, тъй като са по направлението на общоевропейски транспортни коридори.

България вече има необходимата нормативна уредба за концесиониране на инфраструктурни обекти и правителството ще продължи да създава необходимите предпоставки за успешно реализиране на проекти на принципа на публично-частното партньорство, стана ясно по време на разговора.

„Вярвам, че тази първа среща ще прерасне в ползотворно за двете държави сътрудничество и активен диалог “, каза в заключение регионалният министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *